Náuka o spoločnosti

59,90 

Počet študentov: 527

“If one could only teach the English how to talk, and the Irish how to listen, society here would be quite civilized.”
Oscar Wilde

Kategórie:
1.Náuka o spoločnosti – Predmet filozofie – Ekonomický cyklus – Tolerancia
2.Náboženstvo – Štátny rozpočet – Sloboda prejavu
3.Hlavné filozofické disciplíny – Ekonomická teória – Eutanázia
4.Aristotelova logika – Centrálna národná banka – Trest smrti
5.Helenistické obdobie – Vznik práva – Trh
6.Filozofia Augusta Comta – Prvé ústavy – Hospodárska politika štátu
7.Osvietenská filozofia – Zákonnosť – Elasticita dopytu
8.Eleátska škola – Rodinné právo – Statky, potreby
9.Ludwig Feuerbach – Štát – Dedenie
10.Peniaze – Platón, Aristoteles – Kultúra
11.Schopnosti – Schopenhauer – 3 úrovne ľudského správania
12.Frustrácia a deprivácia – Herakleitos – Antická filozofia
13.Základy sociológie – Friedrich Nietzsche – Stredoveká filozofia
14.Rozvoj sociológie, Durkheim, Weber – Platónovo dielo “Štát”, Filozofia humanizmu a renesancie
15.Sociálna stratifikácia a mobilita – Atomisti a Naturalisti – Gottfried Wilhelm Leibnitz
16.Právne normy – Tomáš Akvinský – Francis Bacon
17.Právny systém + odvetvia – Sofisti – Štát -Hobbes, Locke, Rousseau, Machiavelliť
18.Ústava SR – Učenie – Kantov kategorický imperatív
19.Forma štátu – Komunikácia – Heideggerovo bytie
20.Deľba moci – Socializácia – Ludwig Wittgenstein

Bezplatné lekcie

4. Aristotelova logika

11. Schopnosti – Schopenhauer – 3 úrovne ľudského správania

17. Právny systém – Sofisti – Štát – Hobbes, Locke, Rousseau, Machiave