Matematika

59,90 

Počet študentov: 505

“Nebojte sa o svoje ťažkosti v matematike. Môžem vás uistiť, moje sú stále väčšie.”
Albert Einstein

Kategórie:
1.Matematika – Mocniny a odmocniny
2.Algebraické výrazy
3.Rovnice 1
4.Rovnice 2
5.Exponenciálne a logaritmické rovnice
6.Funkcie
7.Mocninová a lomená funkcia
8.Exponenciálna a logaritmická funkcia
9.Výroky a množiny
10.Kombinatorika
11.Kombinatorika 2
12.Postupnosti
13.Limita postupnosti
14.Nekonečný rad
15.Úvod do matematickej logiky
16.Trojuholník, pravouhlý trojuholník
17.Zhodné a podobné zobrazenia
18.Pravdepodobnosť a štatistika
19.Goniometrické funkcie 1
20.Goniometrické funkcie 2
21.Goniometrické funkcie 3
22.Analytická geometria 1
23.Analytická geometria 2
24.Analytická geometria 3
25.Analytická geometria 4
26.Analytická geometria 5
27.Základy diferenciálneho počtu 1
28.Základy diferenciálneho počtu 2
29.Základy diferenciálneho počtu 3

Bezplatné lekcie

4. Rovnice 2

5. Exponenciálne a logaritmické rovnice

13. Limita postupnosti