Informatika

59,90 

Počet študentov: 2571

“Dizajn nie je len to, ako čo vyzerá a to čo vyžaruje. Dizajn je, ako to funguje.”
Steve Jobs

Kategórie:
1.Informatika – Prevod čísla z 10 – sústavy do 2 – sústavy
2.Prevod čísla z 10 – sústavy do 16 – sústavy
3.Prevody veľkostí pamätí
4.Digitalizácia zvuku
5.Digitalizácia obrazu
6.Základné dátové typy
7.Vetvenie
8.Cykly
9.Podprogramy
10.Chyby v programoch
11.Základná doska, zbernice a procesor
12.Operačná pamäť
13.Pevný disk
14.Optické médiá
15.Operačný systém/td>
16.Základný princíp fungovania PC sietí
17.Topológia PC sietí 1
18.Topológia PC sietí 2
19.PC siete – metalické vodiče
20.PC siete – optické vlákno
21.PC siete – bezkáblové pripojenie
22.Zabezpečenie PC sietí
23.Počítačová kriminalita

Bezplatné lekcie

6. Základné dátové typy

8. Cykly

16. Základný princíp fungovania PC sietí