Geografia

59,90 

Počet študentov: 2443

Geografia
“Mám rád zemepis, rád viem, kde sa nachádzajú miesta.”
Marco Polo

Kategórie:
1.Geografia – Planéta Zem – Cestovný ruch Slovenska
2.Zákonitosti hydrosféry – Človek a spoločnosť
3.Zákonitosti atmosféry – Človek a spoločnosť, aplikácia poznatkov na regióny Slovenska
4.Príroda Zeme – Prírodné pomery svetadielov
5.Planéta Zem 2 – Geografia v praxi
6.Prírodné pomery svetadielov – Prírodné podmienky Slovenska
7.Ekonomika a obchod v regiónoch Európy, vznik EU – Človek a spoločnosť 2
8.Možnosti a miesta oddychu a rekreácie na zemi – Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja vo svete
9.Vývoj obyvateľstva vo svete a na Slovensku – Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja vo svete 2
10.Možnosti a miesta oddychu a rekreácie na Zemi 2
11.Príroda Zeme 2 – Prírodné a kultúrne pomery svetadielov
12.Prírodné podmienky Slovenska 2
13.Vývoj obyvateľstva a prognózy jeho vývoja vo svete 3 – Človek a spoločnosť, aplikácia poznatkov na regióny Slovenska
14.Prírodné pomery svetadielov 2 – Základná charakteristika sídiel
15.Prírodné podmienky Slovenska 3 – Zákonitosti hydrosféry 2
16.Európske dopravné systémy (Slovensko) – Prírodné podmienky Slovenska 4
17.Človek v krajine, ochrana krajiny 2 – Prírodné pomery Európy
18.Človek a spoločnosť, aplikácia poznatkov na regióny Slovenska 2
19.Ekonomika a obchod na Slovensku – Príroda Zeme 3
20.Príroda Zeme 4 – Človek a spoločnosť – aplikácia poznatkov na svetediely 2

Bezplatné lekcie

5. Planéta Zem – Geografia v praxi

7. Ekonomika a obchod v regiónoch Európy

16. Európske dopravné systémy