Fyzika

59,90 

Počet študentov: 3573

“Nikto nevykonáva výskum vo fyzike s úmyslom vyhrať cenu… Je to radosť z objavovania niečoho, čo nikto predtým nepoznal.”
Stephen Hawking

Katalógové číslo: 22,99 Kategórie:
1.Fyzika – Fyzikálne veličiny a jednotky
2.Mechanika – mechanický pohyb
3.Mechanika – sila
4.Mechanika – základné zákony dynamiky
5.Mechanika – mechanická práca
6.Mechanika – jednoduché stroje 1
7.Mechanika – jednoduché stroje 2
8.Mechanika – otáčavý pohyb telies
9.Gravitácia 1
10.Gravitácia 2
11.Slnečná sústava
12.Slnečná sústava a Keplerove zákony
13.Mechanika tekutín
14.Základné poznatky molekulovej fyziky
15.Vnútorná energia sústavy
16.Štruktúra a vlastnovných látok a kvapalín 1
17.Štruktúra a vlastnovných látok a kvapalín 2
18.Štruktúra a vlastnosti plynov
19.Skupenstvá látok a ich premeny 1
20.Skupenstvá látok a ich premeny 2
21.Mechanické kmitanie, vlnenie, akustika 1
22.Mechanické kmitanie, vlnenie, akustika 2
23.Mechanické kmitanie, vlnenie, akustika 3
24.Elektrina a magnetizmus 1
25.Elektrina a magnetizmus 2
26.Elektrina a magnetizmus 3
27.Optika 1
28.Optika 2

Bezplatné lekcie

3. Mechanika – otáčavý pohyb telies

11. Slnečná sústava

25. Elektrina a magnetizmus 2