Ekonomika

59,90 

Počet študentov: 3753

“Štúdium ekonómie každý rok zvyčajne dokazuje, že najlepší čas na nákup majetku, bol v minulom roku.”
Jessie Walsch

Kategórie:
1.Ekonomika – Vývoj ekonomického myslenia
2.Základné princípy organizácie ekonomiky
3.Trh a trhový mechanizmus
4.Trh výrobných faktorov
5.Meranie výkonnosti ekonomiky
6.Ekonomický rast a ekonomický cyklus
7.Peniaze
8.Centrálne bankovníctvo
9.Obchodné banky
10.Inflácia a nezamestnanosť
11.Hospodárska politika štátu
12.Medzinárodné ekonomické a menové vzťahy
13.Medzinárodná ekonomická integrácia
14.Podnik a podnikanie
15.Osobné obchodné spoločnosti, družstvo a osobitné formy podnikania
16.Kapitálové obchodné spoločnosti a živnosti
17.Výroba
18.Vnútorný obchod
19.Tuzemský platobný styk
20.Zahraničný obchod
21.Medzinárodný platobný styk
22.Dlhodobý majetok
23.Personálna činnosť
24.Odbyt
25.Finančné hospodárenie podniku

Bezplatné lekcie

6. Ekonomický rast a ekonomický cyklus

9. Obchodné banky

14. Podnik a podnikanie