Dejepis

59,90 

Počet študentov: 4631

“Tí, ktorí nepoznajú svoju históriu sú určení si ju zopakovať.”
Edmund Burke

Kategórie:
Dejepis – Príprava na maturitnú skúšku
1.Pravek
2.Staroveký Orient
3.Staroveké Grécko
4.Staroveký Rím
5.Raný stredovek
6.Vrcholný stredovek
7.Cirkev v stredoveku
8.Naše územie v dávnoveku
9.Veľká Morava
10.Uhorsko v stredoveku
11.Kríza stredoveku a začiatok novoveku
12.Reformácia a protireformácia
13.Absolutizmus a parlamentarizmus
14.Nizozemská a Anglická revolúcia
15.Rakúska monarchia 1526 – 1711
16.Európa v 17. a 18. storočí
17.Osvietenstvo a osvietenský absolutizmus
18.Americká revolúcia
19.Veľká Francúzska revolúcia
20.Napoleon Bonaparte
21.Európa do roku 1848
22.Európa v dobe národných štátov
23.Slovenské národné hnutie
24.24.Kolonializmus
25.Slovenské politické aktivity v 2. pol. 19. stor.
26.Svet pred 1. svetovou vojnou
27.Priebeh a dôsledky 1. svetovej vojny
28.Medzivojnová ČSR
29.Rusko na ceste ku komunizmu
30.Taliansky fašizmus
31.Nemecký nacizmus
32.Druhá svetová vojna
33.Hrôzy 2. svetovej vojny
34.Slovenský štát 1939 – 1945
35.Na ceste k studenej vojne
36.Ohniská napätia počas studenej vojny
37.Československo v dobe budovania komunizmu
38.Pražská jar a normalizácia
39.Rozpad sovietskeho bloku a Nežná revolúcia 1989

Bezplatné lekcie

3. Staroveké Grécko

16. Európa v 17. a 18. storočí

21. Európa do roku 1848