Biológia

59,90 

Počet študentov: 814

“Človek, ak sa pozrieme na neho z hľadiska biológie, je najpodivuhodnejšia lovná zver, a tiež jediná, ktorá systematicky požiera vlastný druh.”
Henry James

Kategórie:
Biológia – Úvod k maturite z Biológie
1.Úvod do biológie
2.Biológia bunky a vlastnosti živých sústav
3.Delenie buniek
4.Metabolizmus bunky
5.Nebunkové a prokaryotické organizmy
6.Stavba rastlinného tela
7.Biológia rastlín – fyziológia
8.Vodný režim a rozmnožovanie
9.Systém a fylogenéza rastlín
10.Huby a lišajníky
11.Oporná sústava živočíchov a človeka
12.Pohybová sústava živočíchov a človeka
13.Tráviaca sústava živočíchov a človeka
14.Dýchacia sústava živočíchov a človeka
15.Obehová sústava živočíchov a človeka
16.Krv a lymfa
17.Koža a vylučovacia sústava
18.Hormóny
19.Nervová sústava živočíchov a človeka
20.Zmyslová sústava živočíchov a človeka
21.Rozmnožovanie
22.Systém živočíchov
23.Etológia
24.Ekológia 1
25.Ekológia 2
26.Genetika 1
27.Genetika 2
28.Genetika 3

Bezplatné lekcie

6. Stavba rastlinného tela

11. Oporná sústava živočíchov a človeka

27. Genetika 2