Anglický jazyk

59,90 

Počet študentov: 7579

“If one could only teach the English how to talk, and the Irish how to listen, society here would be quite civilized.”
Oscar Wilde

Kategórie:
1.Anglický jazyk – Štruktúra otázok
2.Rodina a spoločnosť
3.Domov a bývanie
4.Ľudské telo
5.Doprava a cestovanie
6.Vzdelávanie
7.Človek a príroda
8.Volný čas
9.Stravovanie
10.Multikultúrna spoločnosť
11.Odievanie a móda
12.Šport
13.Obchody a služby
14.Krajina, mestá a miesta
15.Kultúra a umenie
16.Knihy a literatúra
17.Človek a spoločnosť
18.Komunikácia a jej formy
19.Masmédia
20.Mládež a jej svet
21.Zamestnanie
22.Veda a technika v službách ľudstva
23.Vzory a ideály
24.Vzťahy medzi ľuďmi
25.Slovensko
26.Krajina, ktorej jazyk sa učím

Bezplatné lekcie

3. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

5. Vzdelávanie